Charter met betrekking tot verwerkte gegevens

Charter met betrekking tot verwerkte gegevens

Artikel 1 - Definities van de gebruikte termen in het charter

We stellen de volgende definities vast:

  • 'Website' of 'dienst': de website www.tartes.be en al zijn pagina's.
  • 'Uitgever': De naamloze vennootschap TF CO, verantwoordelijk voor de uitgave en de inhoud van de website (contactgegevens staan vermeld aan het begin van de Algemene Verkoopvoorwaarden).
  • 'Gebruiker': De internetgebruiker die de website bezoekt en de diensten gebruikt.

 

Artikel 2 - Inleiding en rol van het charter

Dit charter is bedoeld om u te informeren over de verplichtingen van de website met betrekking tot uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens die verzameld en verwerkt worden tijdens uw gebruik van de dienst. Door u te registreren op de website, verbindt u zich ertoe om ons waarheidsgetrouwe informatie over uzelf te verstrekken. Het verstrekken van foute informatie is in strijd met de algemene voorwaarden die op de website gepubliceerd staan. U kunt de Uitgever op elk moment vragen welke informatie over u door de Uitgever bewaard wordt, bezwaar optekenen tegen de verwerking ervan en deze informatie laten aanpassen of verwijderen, door contact op te nemen met de publicatieverantwoordelijke.

 

Artikel 3 - Gegevens verzameld op de website

Vrijwillige overdracht:

In overeenstemming met de aanbevelingen van de CBPL (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer), en de Privacywet van 8 december 1992, zijn de door de website verzamelde en later behandelde gegevens de gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft door de verschillende formulieren op de website in te vullen.

De contactgegevens van de gebruikers die zich op de website geregistreerd hebben, zullen beveiligd worden.

De gebruikers hebben het recht om de door hen verstrekte gegevens in te zien, te verwijderen, aan te passen of te corrigeren. Om dit te doen, volstaat het om een aanvraag in te dienen bij de publicatieverantwoordelijke (contactgegevens staan vermeld aan het begin van de algemene verkoopvoorwaarden).

Voor sommige verrichtingen op de inhoud kan het zijn dat u gevraagd wordt persoonlijke gegevens door te geven aan derden via hun diensten, meer bepaald bij betalingen die u kunt doen. Wij zullen niet over dergelijke gegevens beschikken aangezien de verzameling en verwerking ervan onder de specifieke voorwaarden van deze derden vallen. We vragen u eerst de voorwaarden te raadplegen alvorens u uw gegevens in dit kader doorgeeft.

Geautomatiseerde overdracht:

  • Uw IP-adres (identificatienummer dat op het internet aan uw computer wordt toegekend) wordt automatisch verzameld.
  • U wordt erop gewezen dat de dienst een automatisch trackingproces ('cookie') kan implementeren. U kunt deze cookie blokkeren door de betreffende instellingen van uw browser aan te passen, zoals uitgelegd in de algemene verkoopvoorwaarden van deze website.

 

Artikel 4 - Doel van de verzamelde gegevens

Vrijwillige overdracht:
De gegevens die als verplicht worden aangeduid op de formulieren van de website zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de overeenkomstige functionaliteiten van de website, en meer specifiek de verrichtingen die erop wordt aangeboden. Tenzij uitdrukkelijk vermeld tijdens de verzameling of door contact op te nemen met de Uitgever, kunnen deze gegevens ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden, om u soortgelijke producten en diensten aan te bieden.

Geautomatiseerde overdracht:
De gegevens die automatisch door onze dienst worden verzameld, kunnen het mogelijk maken om statistieken over het bezoeken van de webpagina’s samen te stellen en om de aangeboden diensten en de aan de gebruiker gerichte informatie te verbeteren en te personaliseren.

 

Artikel 5 - Ontvangers en gebruik van de verzamelde gegevens

Uw door ons verzamelde gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van verrichtingen op de inhoud van de dienst. U kunt e-mails van onze dienst ontvangen, met name in het kader van elektronische nieuwsbrieven. U kunt vragen om deze e-mails niet langer te ontvangen door contact op te nemen met de Uitgever of via de desbetreffende link in elke e-mail die naar u wordt verzonden. De uitgever wenst te benadrukken dat hij geen verzamelde persoonlijke gegevens zal doorgeven aan derden voor marketing- of advertentiedoeleinden.

 

Artikel 6 - Gegevensbeveiliging

U wordt erop gewezen dat uw gegevens openbaar gemaakt kunnen worden door de toepassing van een wet- of regelgeving of uit hoofde van een beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie of, indien nodig, opdat de Uitgever zijn rechten en belangen kan beschermen.

 

Artikel 7 - Bewaringstermijn van de gegevens

De gegevens worden zowel bij de Uitgever als bij de host van de website opgeslagen en worden bewaard gedurende de termijn die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven genoemde doeleinden. Na deze termijn worden ze uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en kunnen ze op geen enkele manier meer verwerkt worden. 

Gebruik van cookies

Een cookie is een gegevensbestand dat op de computer van de gebruiker geplaatst wordt. Aan de hand van cookies kan de gebruiker van een website geïdentificeerd worden, kan zijn/haar bezoek aan de website gepersonaliseerd worden en kan de website sneller weergegeven worden.

De website gebruikt cookies voornamelijk voor de volgende zaken:

1) het verkrijgen van statistieken over de navigatie op de website om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren, en

2) toegang tot een ledenaccount en inhoud die niet beschikbaar is zonder verbinding.

De Gebruiker bevestigt geïnformeerd te zijn over deze praktijk en geeft de uitgever van de website de toestemming om er een beroep op te doen. De uitgever verbindt zich ertoe om de inhoud van deze cookies nooit aan derden te communiceren, tenzij in geval van een wettelijke vordering. De Gebruiker kan het gebruik van cookies uitschakelen of zijn/haar browser zodanig instellen dat er op voorhand wordt gevraagd om het gebruik van cookies te accepteren. Om dit te doen, dient de Gebruiker de instellingen van zijn/haar browser te raadplegen:

Door cookies uit te schakelen, is het echter mogelijk dat sommige functionaliteiten van de website niet langer technisch correct worden weergegeven (in het bijzonder het beheer van ledenaccounts).